Wat is PCM

Het bekenste ''Phase Change Material (PCM)” is water met de aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gas. Bij hogere omgevingstemperaturen dan 0 graden Celsius smelt het koudere ijs, door latente  warmteopslag, tot water en verdampt het opgewarmde water tot waterdamp. Het smelten van ijs en het verdampen van water koelt een warmere omgeving en vice versa verwarmt het condenseren van waterdamp en het bevriezen van water een koudere omgeving.

Onze PCM technologieën

Onze PCM's worden macroverpakt in diffusiedichte cilinders, schijven en panelen. De halffabrikaten worden verwerkt tot lucht – PCM en water – PCM warmtewisselaars. De PCM – warmtewisselaars worden in installaties gemonteerd ter vervanging van conventionele koel – en verwarmingsbatterijen met als doel dagelijkse temperatuur – en vermogensschommelingen te nivelleren. In installaties fungeren de lucht – PCM en water – PCM warmtewisselaars als warmteopslag opgeladen door vrije omgevingswarmte en koude. In combinatie met onze meet – en regelalgoritmen resulteren energiebesparingen tijdens het koelen en verwarmen van processen, leef – en werkzones. Toepassing

 

De faseovergang van vast naar vloeibaar vormt de kern van onze Phase 4 PCM – technologieën. Zo kunnen wij energieslurpende koelsystemen in gebouwen, datacentra en industriele schakelruimten vervangen door onze PCM – koelsystemen. Ook zien wij besparingsmogelijkheden in met name woningen en appartementen door onze PCM – verwarmingssystemen. Met name in combinatie met groene elektriciteit van windmolens en zonnepanelen resulteren de Phase 4 PCM technologieën in betaalbare klimaatneutrale verwarming en koeling. Meer weten?

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.